28.09.2015: Warszaty Wsparcie Studenta Głuchego i słabosłyszącego w procesie kształcenia