Aktywizacja zawodowa

Rzecznik ds. Równości Szans zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie czy poglądy polityczne.
Praca Rzecznika ds. Równości Szans ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe.

Rzecznik ds. Równości Szans UWM Pan Mateusz  Dampc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Mateusz Dampc

e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/rzecznikuwm/
http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans
telefon: +48 511 863 274

ul. Prawocheńskiego 3

10-720 Olsztyn Pokój nr 5 (parter)