Aktywizacja zawodowa

Rzecznik ds. równości szans na UWM

Rzecznik zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.

Praca Rzecznika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe.

Jeżeli masz problem lub sugestie skontaktuj się ze mną.

Rzecznik ds. Równości Szans UWM Pan Mateusz  Dampc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Mateusz Dampc

e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/rzecznikuwm/
telefon: +48 511 863 274

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn, Pokój nr 117, piętro
I