Wyłącz tryb tekstowy

Aktywizacja zawodowa

https://www.facebook.com/rzecznikuwm/ telefon: +48 511 863 274Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn, Pokój nr 117, piętro I