Doposażenie budynków UWM

Jednym z wielu zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych jest likwidacja barier architektonicznych/instytucjonalnych, barier komunikacyjnych i edukacyjnych.
Na niniejszej stonie umieszczane będą informacje o zrealizowanych zadaniach związanych z likwidacją barier.