Dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC

Informujemy, iż studenci posiadający orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku mogą korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (ABC).

Studenci i doktoranci UWM w Olsztynie ze wskazanymi powyżej dysfunkcjami, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wnioskować, za pośrednictwem BON, o założenie konta w Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC.

Link do katalogu zbiorów ABC.

Zainteresowanych korzystaniem z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105),  tel. (89) 523 38 66.