Kontakt

Dane kontaktowe:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 
10-719 Olsztyn

tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
Skype (tylko PJM): malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Polski Język Migowy - w sprawach związanych z kształceniem na Uniwersytecie możliwość kontaktu za pośrednictwem aplikacji Messenger, lista tłumaczy PJM:

1. Natalia Stepańczak

2. Barbara Parda

3. Diana Kirakowska

4. Kamila Szmitko

 

Zespół:

Anna Piotrowska
kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia
tel.: +48 604 996 293
email: anna.piotrowska@uwm.edu.pl 

 

Małgorzata Mickiewicz
referent - kształcenie osób głuchych i słabosłyszących
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Dorota Filip
referent
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Dorota Opolska
specjalista, doradca zawodowy
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

Andrzej Prószyński
koordynator ds. dostępności
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 60
tel. kom.: 608 641 642
e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Piotr Bartkowski
Specjalista ds. Technologii Wspierających i Dostępności Cyfrowej
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 
10-719 Olsztyn
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: piotr.bartkowski@uwm.edu.pl

Obsługa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

UWAGA!

Biuro ds. z Osób z Niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Oczapowskiego 12B. Winda - aby skorzystać z windy należy zgłosić się do pracowników Ochrony Biblioteki. 

Przerwy techniczne na dezynfekcje pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej:

11:00 - 11:30
14:30 - 15:00

Osoby Głuche posługujące się polskim językiem migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl  lub komunikatora Messenger:

Barbara Parda
lub
Diana Kirakowska

Kontakt do redaktora strony internetowej: bon@uwm.edu.pl