Lektoraty dedykowane

W Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie od 2013 roku organizowane są lektoraty dedykowane dla studentów z niepełnosprawnościami.

Studium Języków Obcych wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie mające wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w procesie nauki języków obcych. W siedzibie SJO przy ul Obrońców Tobruku 3, w sali nr 12 znajduje się sprzęt przeznaczony do kształcenia osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących: m.in. powiększalnik elektroniczny, brajlowska maszyna do pisania, tablica interaktywna, a także stanowiska komputerowe wyposażone w: a) oprogramowanie udźwiękawiające Jows (14.0),  b) oprogramowanie powiększające Magic (12.0) , c) słuchawki nauszne Super Bass,  d) stoliki komputerowe o regulowanych blatach.

Studenci z niepełnosprawnościami (osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące) wymagający alternatywnych metod nauczania, mogą ubiegać się o realizację języka obcego w grupie dedykowanej.

Aby zapisać się do dedykowanej grupy językowej należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami wniosek w terminie do dnia 15 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim.

Uwaga.

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - JĘZYK OBCY w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Regulamin SJO

 

Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach specjalistycznych proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel.: (89) 523 38 66

E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Pliki

limiter