W-F dedykowany

W Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie polegające na stworzeniu warunków do zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne studentom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) w standardowej formie.

 

Aby zapisać się do dedykowanej grupy należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami wniosek w terminie do dnia 15 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim (Wniosek do pobrania poniżej). Do wniosku prosimy załączyć plan zajęć na bieżący semestr.

 

Uwaga!

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl  w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel.: (89) 523 38 66

E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;

Pliki

limiter