RUSS

 

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnościami:

 

Maksymilian Kurowski

 

E-mail: maks.kurowski@kortowiada.pl

 

Telefon: 667 974 253

 

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych