Szkolenie z Polskiego Języka Migowego - zapisy

Aktualności

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego (PJM)


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UWM serdecznie zaprasza na szkolenie z Polskiego Języka Migowego:

- wykładowców i pracowników UWM,

- studentów UWM,

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2022/2023 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do:

- wykładowców i pracowników UWM (zajęcia zdalne lub stacjonarne, 1 raz w tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

- studentów UWM (zajęcia zdalne lub stacjonarne 1 raz w tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

Liczebność grup: do 6 osób.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne, planowana liczba uczestników to 6 osób/ jedna grupa, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 14 października 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY32ZK4PrFTUqQ0NrvweyCYgFyBFxHOCjYg-Lnxhtu5cSwXg/viewform?usp=sf_link

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl