Aktualności

redaktor
01-06-2023 -
Szkolenia skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie
limiter
redaktor
05-04-2023 -
Jak co roku od niespełna 10 lat obchodzimy na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w kwietniu Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu.
limiter
redaktor
10-03-2023 -
Informacja w wersji PJM „Dzień Otwarty UWM”
limiter
redaktor
08-03-2023 -
Wsparcie osób w spektrum autyzmu. Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie z koordynatorem ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu (dyżury - wt. 15:00-16:00)
limiter
redaktor
09-02-2023 -
Informacja z PFRON o terminach składania wniosków o pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
limiter
webmaster
21-12-2022 -
Zapytanie na usługę dostosowania nagranych materiałów multimedialnych Telewizji Kortowo - Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez opatrzenie materiałów audio-video napisami.
limiter
webmaster
21-11-2022 -
To program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.
limiter
webmaster
11-10-2022 -
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza wykładowców, pracowników UWM oraz studentów UWM, na szkolenie z Polskiego Języka Migowego - poziom podstawowy oraz średniozaawansowany.
limiter
webmaster
11-10-2022 -
Drogie Studentki, Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym Waszych doświadczeń związanych ze studiowaniem. Przeprowadza je zespół badaczy z różnych uczelni w Polsce (psychologia.pl/badaniestudentow/). Pragniemy poznać zarówno Wasze pozytywne doświadczenia, jak i...
limiter

Strony