Aktualności

redaktor
13-04-2022 -
Pilnie poszukujemy stenotypistów do pracy.
limiter
webmaster
13-04-2022 -
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” realizowanym w ramach konkursu nr 1/2020 PFRON pn. „Pokonamy...
limiter
redaktor
12-04-2022 -
Przygotowaliśmy Państwu listę filmów bezpośrednio bądź pośrednio dotykających tematyki autyzmu.
limiter
redaktor
01-04-2022 -
Coroczna akcja na UWM Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu
limiter
redaktor
01-03-2022 -
Przypominamy o terminie składania wniosków w programie Aktywny samorząd w roku akademickim 2021/2022
limiter
redaktor
03-01-2022 -
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi osobistego transportu wewnątrz uczelnianego oraz pomiędzy budynkami świadczona studentom/doktorantom z niepełnosprawnością ruchową, jeżeli odległość wynosi mniej niż 1 km w UWM w Olsztynie w roku 2022r.
limiter
redaktor
03-01-2022 -
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług asystenckich na rzecz studentów/doktorantów UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnościami w roku 2022 (01.01.2022 do 31.12.2022)
limiter
webmaster
11-10-2021 -
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia/ Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z polskiego języka migowego.
limiter
webmaster
11-10-2021 -
Ośrodek ds. Osób Niepełnosprawnych przy Uniwersyteckim Centrum Wsparcia UWM w Olsztynie poszukuje STENOTYPISTÓW - tzn. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca, słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).
limiter
redaktor
23-09-2021 -
Lektoraty dedykowane. Możliwość zapisania się do grupy dedykowanej na zajęcia z języka obcego.
limiter

Strony