• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Narodowa wielość a filozoficzne podstawy kulturowej tożsamości Zachodu

Kierownik tematu: dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

Pozostali wykonawcy:  dr hab. Dariusz Barbaszyński, dr Tomasz Dreikopel, dr Marek Jawor, dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM, dr hab. Andrzej Kucner, dr Małgorzata Liszewska, dr Dariusz Liszewski, dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM, dr Bogdan Radzicki, dr Jacek Sobota, dr Andrzej Stoiński, dr Piotr Wasyluk.

Przedmiot i zakres badań: Badanie idei charakterystycznych dla poszczególnych filozofii narodowych. Badanie związków idei filozoficznych z kontekstami kulturowymi, społecznymi i przyrodniczymi, a także prześledzenie relacji miedzy uniwersalizmem, pluralizmem a narodowo wyodrębnionymi systemami wiedzy.

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl