• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Filozofia współczesna i najnowsza

– uwarunkowania, programy, metodologiczne strategie, problematyka i przedstawiciele

Kierownik: dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM

Pozostali wykonawcy: dr Piotr Markiewicz, dr Jarosław Strzelecki, dr Marta Śliwa, mgr Jakub Michalczenia — doktorant, mgr Katarzyna Ossowska — doktorantka.

Przedmiot i zakres badań: Był to pierwszy rok realizacji tematu. Badania siedmiorga uczestników koncentrowały się na problemach z pogranicza filozofii społecznej, filozofii człowieka, filozofii polityki, filozofii umysłu, filozofii języka i filozofii nauki. Zasadniczo problematyka podjętych badań rozwijana była w czterech obszarach tematycznych: (1) Współczesne oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce; (2) Neurobiologia, neuropsychologia i neurofilozofia wobec różnych form aktywności umysłowej: percepcji, pamięci, wyobraźni oraz komunikacji wizualnej i językowej; (3) Epistemologia współczesna i najnowsza filozofii nauki wobec problemu prawdy i granic ludzkiego poznania; (4) Spór o realizm/konstruktywizm w jego wymiarze semantycznym i metalogicznym.

Wyniki i efekty badań (na koniec 2012): rezultaty przeprowadzonych badań przedstawione zostały w 13 publikacjach, z czego 6 stanowią artykuły zamieszczone na łamach rozmaitych czasopism krajowych i zagranicznych, 6 to rozdziały w monografiach, 1 zaś stanowi opracowanie o charakterze monograficznym (książka: Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce). Uczestnicy projektu 8 razy prezentowali wyniki swoich badań na 6 konferencjach, w tym 4 międzynarodowych. W ramach projektu zorganizowana została również 1 konferencja ogólnopolską pod hasłem „W prawo, w lewo czy zawsze na przekór? Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce”. Rozpoczęte zostały przygotowania do 2 dalszych: 1 ogólnopolskiej (luty 2012) i 1 międzynarodowej (czerwiec 2012).

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl