• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

Instytut Filozofii powstał 1 lipca 2001 roku. W jego skład weszli pracownicy Studium Nauk Humanistycznych, istniejącego wcześniej w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, część kadry naukowej ówczesnego Instytutu Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, a także Wydziału Pedagogicznego dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

W dniu 28 kwietnia 2008 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Humanistycznemu UWM uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

W dniu 15 maja 2008 roku Uchwałą Nr 284/2008 w sprawie jakości kształcenia na kierunku Filozofia na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną.

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl