• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wielkie teorie etyczne współczesności

Ogólnopolska konferencja naukowa
Olsztyn, 29-30 czerwca 2015
Zamek Kapituły Warmińskiej

 U progu wakacji w dostojnych murach olsztyńskiego zamku gościliśmy uczestników ogólnopolskiej konferencji poświęconej wielkim teoriom etycznym współczesności. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warmii i Mazur, Instytutu Filozofii oraz olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W pierwszym dniu konferencji obrady odbywały się w reprezentacyjnej Sali Kopernikowskiej, natomiast w drugim dniu referaty i dyskusje przeniosły się do bardziej kameralnej Sali Kromera.

Problematyka obrad, zaproponowana przez organizatorów, wzbudziła bardzo duże zainteresowanie nie tylko w środowisku filozoficznym, ale również wśród psychologów i ekonomistów. W sumie podczas dwudniowych obrad zaprezentowano 36 referatów a prelegenci reprezentowali aż 15 uczelni i instytutów badawczych z 10 ośrodków akademickich z całej Polski – Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Torunia, Lublina, Katowic i Gdańska. Interesujący referat wygłosił też gość z USA -profesor John Huss z University of Akron (Cleveland, Ohio). Ciekawym uzupełnieniem były imprezy towarzyszące konferencji, tzn. zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Kapituły Warmińskiej oraz kończący konferencję panel edukacyjny „Czym jest postkolonalizm?", połączony z projekcją filmu izraelskiego reżysera Noaza Deshe, pt. „Biały Cień”. W panelu, który wzbudził duże zainteresowanie także wśród mieszkańców Olsztyna, uczestniczył dr hab. Bara Ndiaye z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab.  Mieczysław Jagłowski z Instytutu Filozofii UWM.

Problematyka poszczególnych referatów dotyczyła dwóch tematów wiodących: istotnych zagadnień współczesnej metaetyki oraz szeroko rozumianych problemów etyki praktycznej, ujawniających się obecnie w globalnych strukturach życia gospodarczego i politycznego. Co ważne, w treściach poszczególnych prelekcji i podczas żywej, merytorycznej dyskusji nie zapominano, że logika współczesnego sporu etycznego w dużym stopniu kształtuje się w cieniu oddziaływania tradycji filozofii antycznej i dziedzictwa nowożytnej myśli etycznej. W efekcie namysłowi dotyczącemu statusu badawczego współczesnych koncepcji etycznych często towarzyszyła pouczająca refleksja nad specyfiką doświadczenia etycznego w jego historycznych i merytorycznych związkach z problemami ontologii, epistemologii, aksjologii i filozofii człowieka.

Warto podkreślić, że ponad połowę uczestników konferencji stanowili ludzie młodzi – byli to studenci i doktoranci, którzy do dyskusji wprowadzali często własne twórcze, intrygujące ujęcia. I chociaż wśród uczestników nie brakowało profesorów i dojrzałych badaczy, ten „powiew młodości” uznać trzeba za charakterystyczną cechę obrad konferencyjnych.

Wydaje się, sądząc po pozytywnych opiniach wyrażanych przez uczestników, że naukowym pokłosiem konferencji „Wielkie etyczne teorie współczesności” będzie nie tylko planowana monografia, ale także kolejne inicjatywy filozoficzne w pięknych, zabytkowych salach olsztyńskiego zamku. 

dr hab. Dariusz Barbaszyński
koordynator organizacyjny konferencji

Fotograficzna dokumentacja konferencji

 

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl