• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

IX Festiwal Filozofii "Filozofia i technika"

alt

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, będącej kolejną odsłoną Festiwalu Filozofii. Tegoroczną edycję poświęcamy tematowi Filozofia i technika.

Obraz współczesnego świata i człowieka kształtuje się na styku tradycyjnych form życia, wartości i zasad oraz najnowocześniejszych odkryć naukowych, technik, technologii i ich licznych zastosowań. Dawne osiągnięcia rewolucji technicznej przeszły lub przechodzą do historii nauki, najnowsze zaś w błyskawicznym tempie zmieniają świat człowieka, jego potrzeby i możliwości rozwoju. Nierzadko pojawiającym się przy tym stanem jest rozbieżność między formami i skalą zmian, u podstaw których leżą nowoczesne technologie, a możliwościami prawnej, etycznej i antropologicznej interpretacji ich charakteru. Nie ulega wątpliwości, że współcześnie rozwój poszczególnych dziedzin życia nie jest ani wyrównany, ani nie posiada jednej wspólnej miary.

Podczas tegorocznego Festiwalu Filozofii proponujemy dyskusję nad wybranymi zagadnieniami:
‑ logika rozwoju współczesnych technologii a ich społeczne i kulturowe konsekwencje,
‑ technika i technologia a paradoksy, antynomie i konflikty współczesnego świata,
‑ technika i technologia jako symbole pozytywnych przemian oraz jako środki społecznego
i ekonomicznego wykluczenia,
‑ cyfryzacja jako narzędzie redefinicji człowieka, kultury i społeczeństwa,
‑ wartości w świecie techniki i technologii – ich źródła, uzasadnienie i konsekwencje,
‑ historia człowieka i techniki – upadek czy postęp?
‑ technologia a ekonomia – symbioza czy rywalizacja?
- społeczne uwarunkowania techniki,
- problem racjonalności instrumentalnej - relacja pomiędzy nauką a techniką.

Festiwal Filozofii poświęcamy krytycznemu namysłowi i dyskusji nad kondycją człowieka jako twórcy techniki i technologii, a jednocześnie istoty coraz bardziej zależnej od własnych wytworów. Interesujące będą zarówno analizy historycznych przemian, jak i prognozy rozwoju. Informatyczna kompresja czasu i przestrzeni, globalny, krótkotrwały i dynamiczny charakter przemian, upadek linearnych teorii rozwoju, nierówno- i niewspółmierność zachodzących procesów to tylko wybrane zjawiska współczesnego świata, wymagające analizy i próby oceny.

Zapraszamy do twórczej wymiany poglądów nie tylko filozofów, antropologów, socjologów czy historyków, lecz również reprezentantów nauk technicznych, zajmujących się na co dzień badaniami oraz aplikacją najnowszych osiągnięć technologii. Sądzimy, że interdyscyplinarne forum pozwoli zarówno zaprezentować wyniki badań, jak i stworzy możliwość szerokiej i twórczej dyskusji nad proponowanymi problemami.

Organizatorzy
Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
dr hab. Andrzej Kucner
dr Piotr Wasyluk
dr Grzegorz Pacewicz
mgr Krzysztof Piątek
mgr Szymon Dziczek
mgr Tomasz Walczyk
Studenckie Koło Naukowe "Kolektyw Filozoficzny"
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej "Deuterium"

Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie

Partnerzy
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Muzeum Nowoczesności w Olsztynie
Olsztyńskie Obserwatorium Kultury MOK w Olsztynie

alt

LISTA UCZESTNIKÓW CZĘŚCI NAUKOWEJ IX FESTIWALU FILOZOFII

dr Piotr Artiemjew (UWM)
dr Agnieszka Biegalska (UWM)
prof. dr hab. Aleksander Bielecki (UWM)
dr inż. Ernest Bielinis (UWM)
mgr inż. Piotr Bieranowski (UWM)
dr Joanna Cichocka (XI LO w Olsztynie)
dr Sebastian Dama (Gdańska Szkoła Wyższa)
dr inż. Piotr Drogosz (UWM)
mgr Szymon Dziczek (UWM)
mgr Grzegorz Dziobak (URz)
mgr inż. Dorota Gajda (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
dr Aleksander Gemel (UŁ)
Łukasz Gomułka (student, UO)
mgr Kamil Gorzka (UWM)
dr Karol Jasiński (UWM)
dr hab. Adam Karpiński, prof. UG
dr hab. Leszek Kleszcz, prof UWr
mgr Adrian Klonowski (UWM)
dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
dr hab. Andrzej Kucner (UWM)
mgr Natalia Kućma (UJ)
mgr Jakub Kuś (Uniwersytet SWPS, Wrocław)
dr Artur Machlarz (UO)
mgr Malwina Marciniszyn-Jedeszko (UWM)
inż. Kamila Mańka (UWM)
mgr Wojciech Markowski (UWM)
mgr Dorian Mączka (UJ)
Rafał Mińko (student, UWM)
mgr Iwona Młoźniak (UW)
dr hab. inż. Ryszard Myhan (UWM)
dr inż. Maciej Neugebauer (UWM)
dr Grzegorz Pacewicz (UWM)
mgr Marcin Pełka (UMK)
mgr Krzysztof Piątek (UWM)
dr Marek Pruszyński (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
dr inż. Marek Rabiński (Polskie Towarzystwo Nukleoniczne)
mgr Łukasz Sawicki, Ministerstwo Energii (Departament Energii Jądrowej)
dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM
dr Jacek Sobota (UWM)
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
dr Jarosław Strzelecki (UWM)
dr hab. Jan Wadowski (PWr)
mgr Tomasz Walczyk (UWM)
dr Piotr Wasyluk (UWM)
Rafał Węgrzyn (student, Uniwersytet SWPS, Wrocław)


Informacje organizacyjne

1. Termin zgłaszania propozycji wystąpień ze streszczeniami: 10 lipca 2016 (formularz zgłoszenia u dołu strony). Organizatorzy festiwalu potwierdzają odbiór zgłoszeń i kwalifikację do udziału w konferencji.

Zgłoszenia z tytułem wystąpienia i streszczeniem (formularz u dołu strony) należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat-if@uwm.edu.pl

2. Wpisowe w wysokości 250 złotych należy wpłacać w terminie do 17 lipca 2016 na konto bankowe UWM w Olsztynie:
92 1030 1218 0000 0000 9113 2567
tytułem:
14.880.061-500, IX FF, imię i nazwisko uczestnika.

Informujemy, że wpisowe jest przeznaczane na pokrycie kosztów publikacji recenzowanej książki pokonferencyjnej, przygotowanie materiałów konferencyjnych i imprez okołofestiwalowych oraz catering.

3. Noclegi i wyżywienie uczestników IX Festiwalu Filozofii - podobnie jak w latach ubiegłych - zapewnia Fundacja Żak UWM w Olsztynie

Rezerwacja noclegów i wyżywienia, ceny, rozliczenia:
http://zak.olsztyn.pl/noclegi/rezerwacja-festiwal-filozofii.html

Miejsce noclegów:
Dom Studenta nr 8
Olsztyn, ul. Kanafojskiego 14

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl