• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

„Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna”

Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna

Podstawowe cele Kooperatywy Filozoficzno-Artystycznej (w skrócie KFA) to:

•       zdobywanie i poszerzanie wiedzy;

•       nastawienie na interdyscyplinarność badań;

•       uczestniczenie w dialogu między naukami humanistycznymi a sztuką;

•       analiza tekstów kultury;

•        uświadamianie kluczowej roli naukowców i artystów, nauki i sztuki w codziennym życiu.

KFA realizuje wskazane cele przez inicjowanie ogólnouczelnianych debat, zapraszanie znawczyń/znawców omawianych tematów, organizowanie warsztatów, uczestniczenie w konferencjach naukowych, publikowanie tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych, przygotowywanie wystaw, partycypowanie w wystawach, przygotowywanie dzieł artystycznych, urządzanie akcji edukacyjnych, współpracę z kołami naukowymi UWM oraz kołami innych uczelni, współpracę ze szkołami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, prowadzenie strony internetowej.

Koło w swoich działaniach kieruje się zasadami obiektywności, wolności (badań naukowych, nauczania oraz twórczości artystycznej) i krytycznego myślenia. Jest kołem międzywydziałowym.

Od roku akademickiego 2014-2015 koło realizuje projekt, którego głównym zamierzeniem jest analiza twórczości Edwarda Abramowskiego oraz próba upowszednienia jej w multi-formalnym serialu „Mag Północy”.

Pierwszy odcinek – zrealizowana animacja „Mag - rzecz o Abramowskim”.

Drugi odcinek – książka dla dzieci „Związki przyjaźni” (w realizacji).

Trzeci odcinek – gra planszowa – „Kooperatywa” (realizacja 2018-2019).

Czwarty odcinek – komiks „Abramowszczak – Nadczłowiek” (realizacja 2019-2020).

Opiekun naukowy: dr hab. Dorota Sepczyńska, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie

Dane kontaktowe:

•       e-mail: kooperatywauwm@gmail.com

•       strona internetowa: https://www.facebook.com/kooperatywafilozoficznoartystyczna

WYBRANE WYDARZENIA I INICJATYWY:

współorganizowanie spotkania z Jarosławem Urbańskim „Społeczeństwo bez mięsa” (Galeria Rynek MOK, 6.04.2017 r.)

-  budowa domków dla bezdomnych kotów i przekazanie ich Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Oddział w Olsztynie (październik 2016 – luty 2017);

-  zrealizowanie animacji „Mag - rzecz o Abramowskim”;

udział w konkursie: 2-5.11.2017 r. – 11. Offeliada. Festiwal Filmowy

premiera: 28.01.2017 r. – Galeria Rynek MOK w Olsztynie

pokazy testowe: 22.09.2016 r. – II Przegląd Krótkometrażowego Filmu Filozoficznego, 7. Filozofia Filmowo „Myśliciele”, sala pod Amfiteatrem im. Cz. Niemena, MOK w Olsztynie, 8.04.2016 r. – Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

-  przygotowanie spektaklu „Sontag: camp, fascynujący faszyzm, choroba” podczas V Festiwali Filozofii pt. „Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania? (3-6.09.2012 r.)

-  przygotowanie projektu popularyzującego wiedzę i czytelnictwo „Audiozofia. Filozoficzna ingerencja InterGender w przestrzeń miejską” w ramach VI Festiwalu Filozofii pt. „Oblicza współczesności” (10-13.09.2013 r.)

-  zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Narracje postkryzysowe. Nowe utopie (Olsztyn, 22-23.05.2014 r.)

https://www.facebook.com/narracjepost

http://narracjepostkryzysowe.blogspot.com/

-  opublikowanie monografii wieloautoskiej „Narracje postkryzysowe w humanistyce” pod redakcją Dominiki Kotuły, Agaty Piórkowskiej i Andrzeja Poterały

https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/7182/narracje%20DRUK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-  współpraca z Kołem Sztuk Społecznie Zaangażowanych (opiekun dr Anna Drońska) i kołem Politeia (dr Małgorzata Augustyniak)

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl