• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studencie Koło Naukowe KOLEKTYW

alt

Koło naukowe KOLEKTYW jest wolnym stowarzyszeniem studentów kierunków filozofia oraz analiza i kreowanie trendów. Obok pobudzania zainteresowań naukowych z zakresu filozofii oraz nauk społecznych i humanistycznych, członkowie koła prowadzą działalność popularyzatorską w zakresie filozofii, inicjują działania na rzecz zaangażowania społecznego i aktywności społecznej, a także rozwijają umiejętności organizacyjne i interpersonalne.

Członkowie koła uczestniczą w wydarzeniach naukowych, inicjują, organizują i zarządzają projektami edukacyjnymi i społecznymi oraz prowadzą działalność promocyjną.

Członkiem koła jest każdy, kto ceni aktywność, twórcze myślenie i zdobywanie nowych umiejętności. Działalność w kole to najlepsza okazja do rozwijania zainteresowań naukowych oraz zdobywania umiejętności i kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych.

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl