• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Sekretariat

W dn. 6.07-17.07.20 i 27.07-14.08.2020 pracownik sekretariatu przebywa na urlopie wypoczynkowym

Harmonogram egzaminów w sesji letniej- Filozofia i Analiza i kreowanie trendów


Harmonogram egzaminow_2019_20.PDF

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

 na stronie WH została zamieszczona informacja na temat badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. (http://wh.uwm.edu.pl/aktualnosci/badanie-ankietowe-jakosc-realizacji-zajec-dydaktycznych-w-semestrze-letnim-roku).Zarządzenie Rektora Nr 44/2020


Zarz44_0.pdf

Termin wprowadzania ocen do USOS


Pismo - terminy wprowadzania ocen do USOS.pdf

Zarządzenie Rektora 37/2020


Zarz. Rektora 37_2020.pdf

Studenci Instytutu Filozofii UWM

Szanowni Państwo,

od 30 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie e-learningu. Zajęcia powinny odbywać się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć (zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem Rektora UWM, Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 r.).

Pracownicy mają obowiązek poinformować Państwa o formie prowadzenia zajęć i wybranej do ich realizacji platformie. W związku z tym prosimy o sprawdzanie poczty mailingowej z domeny uniwersyteckiej (uwm).

W przypadku braku wiadomości mailowej prosimy o niezwłoczne kontaktowanie się z osobą prowadzącą zajęcia.

 

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu w mury uczelni!

Dyrekcja Instytutu Filozofii UWM

 

Uwaga studenci Filozofii

Proszę o sprawdzenie planów Filozofii na I, II i III roku I st.

Skróceniu uległy zajęcia prof. M. Jagłowskiego z 4 jednostek do 2.

DECYZJA W SPRAWIE KONSULTACJI

W związku z zawieszeniem zajęć na uczelni, w oparciu o "Ustawę z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych", rozdział 1, Art.3, Dyrektor Instytutu Filozofii prof. Mieczysław Jagłowski podjął decyzję o odbywaniu konsultacji przez pracowników Instytutu Filozofii drogą mailową.

prof. E. Starzyńska-Kościuszko -zajęcia zostały odwołane

Prof. E. Starzyńska-Kościuszko odwołuje wszystkie zajęcia do 13.03.2020 r.

dr inż. J. Strzelecki - zajęcia zostały odwołane

9 i 10.03.2020 wszystkie zajęcia i konsultacje z dr. inż. J. Strzeleckim zostają odwołane.

dr A. Biegalska - zajęcia zostały odwołane

09.03.2020 zajęcia z Analizy tekstów filozoficznych na Filozofii  odwołane

Komunikat prof. Józefa Dębowskiego

Olsztyn, 24. luty 2020 r.

 

Komunikat

Szanowni Państwo

Z powodu przejścia na emeryturę, dzień 23. lutego 2020 roku był ostatnim dniem mojej etatowej i blisko dwudziestoletniej pracy w Instytucie Filozofii, na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. W związku z tym, w dniu 19. lutego 2020 r., z inicjatywy Dyrektora Instytutu, prof. Mieczysława Jagłowskiego, w byłej Sali Posiedzeń Rady Wydziału, odbyła się okolicznościowa uroczystość. Wszystkim na niej obecnym — moim współpracownikom, doktorantom, studentom i absolwentom olsztyńskiej filozofii — chciałem raz jeszcze gorąco podziękować za okazane mi wyrazy sympatii, gesty życzliwości i życzenia. Bardzo je sobie cenię i będę o nich pamiętał.

Przy tej okazji chciałem również podziękować wszystkim osobom (w tym także pracownikom, doktorantom i studentom całego Wydziału Humanistycznego oraz innych Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), z którymi przez te lata dane mi było się spotykać, współdziałać i współmyśleć. Na różnych płaszczyznach — naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Również ta współpraca i te spotkania, choć czasami pospieszne, zawsze były dla mnie cenne, zawsze owocne i nigdy zdawkowe. Wszystkim za to bardzo dziękuję.

Z wyrazami uszanowania

Józef Dębowski

Wykłady monograficzne i ogólnowydziałowe


Wykłady monograficzne sem. letni 2019-2020.pdf

Wykłady ogólnowydziałowe sem. letni 2019-20.pdf

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane


1. Harmonogram realizacji przedm. z zakresu nauk hum. i nauk sp. - sem. letni 20

2. Harmonogram realizacji przedm. z obszaru nauk hum. i nauk sp. - sem. letni 2

Harmonogram realizacji przedm. ogoln. - semestr letni roku akadem. 2019 2020.pdf

Erasmus


Plakat Erasmus+ 2020_2021.pdf

Wschodnia Szkoła Zimowa


WSZ 2020.pdf

Erasmus+

Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!

W czwartek 7 listopada 2019 o godzinie 11.30 w Sali Rady Wydziału odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+. W tym dniu spotkać się też będzie można z pracownikiem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Zapraszamy!

Do 14 listopada trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020.

Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl

Terminy wprowadzania ocen do USOS


Pismo Prorektora - terminy wprowadzania ocen do USOS_2019.pdf

Zasady zapisów na lektoraty, zaj. W-F, przedm. ogólnouczelniane 2019/2020


Zapisy na lektoraty, W-F, przedm ogóln. 2019_2020.PDF

Nowa książka prof. Ewy Starzyńskiej Kościuszko


Okladka.pdf

Zapiski z pogranicza


UWM Zapiski z Pogranicza.jpg

Praktyki - Fundacja "Przyszłość dla dzieci"


Przyszłość dla dzieci

Praktyki-Poczta Książkowa


Poczta Książkowa

Praktyki-Kurier Olsztyński


Kurier Olsztyński

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl