• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia podyplomowe

alt

O studiach

Idea: Łączymy kompetencje zawodowe z rozwojem osobistym. Oferujemy wiedzę i umiejętności, które pozwolą połączyć sukces zawodowy z samorozwojem i dbałością o jakość życia. Uważamy, że istotnym czynnikiem skuteczności osobistej i zawodowej są kompetencje interpersonalne, do których zaliczyć należy przede wszystkim umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Gwarantujemy rzetelną wiedzę w zakresie komunikacji i interakcji, podaną w atrakcyjnej i nowoczesnej formie.

Dla kogo?: Studia są dla tych, którzy chcą szybko osiągać wyznaczone cele, pragną wykazywać się samodzielnością i inicjatywą w realizacji zadań oraz chcą doskonalić umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, podtrzymywać relacje interpersonalne czy organizować własną pracę. Interakcje społeczne są skierowane do tych, którzy swoje miejsce na rynku pracy widzą w zawodach, które wymagają posiadania umiejętności i kompetencji interpersonalnych.

Cel: Studia przygotowują do podejmowania różnorodnych zawodów oraz ról wymagających kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się możliwości indywidualnego rozwoju, oczekiwań społecznych, przemian kulturowych i zjawisk gospodarczych. Kształtują indywidualne i społeczne umiejętności i kompetencje komunikacyjne, m. in. umiejętności komunikacyjne, umiejętności analityczne, elastyczność, umiejętności interpersonalne, umiejętności zarządzania, umiejętności planowania oraz umiejętności pracy zespołowej.

Organizacja zajęć: Program obejmuje 240 godzin. Oferujemy przede wszystkim wiedzę praktyczną. Program zakłada 60 godzin wykładów i aż 180 godzin ćwiczeń i warsztatów. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy antropologii, Filozoficzne podstawy komunikacji, Analiza tekstów, Warsztaty kreatywnego myślenia, Warsztat kreatywnego pisania, Storytelling, Komunikacja wizualna, Sztuka wystąpień publicznych, Kultura popularna i komunikacja, Komunikacja międzykulturowa, Wprowadzenie do analizy sieci społecznych (networking), Zarządzanie wizerunkiem i komunikacja medialna, Techniki komunikacji interpersonalnej, Komunikacja w nowych mediach (projektowanie komunikacji), Rozwiązywanie problemów społecznych, Myślenie i działanie projektowe.

Kadra: Realizacja zajęć w ramach studiów podyplomowych Interakcje społeczne odbywa się przy wykorzystaniu zasobów kadrowych Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie oraz specjalistów spoza Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Rekrutacja: 30 maja 2016 rozpoczęła się rekrutacja na I edycję studiów Interakcje społeczne.
Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę http://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe (oferta Wydziału Humanistycznego UWM). Zakończenie rekrutacji - 31 stycznia 2017 (przedłużony termin rekrutacji).
Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba legitymująca dyplomem ukończenia studiów.

Koszt: Całkowity koszt kształcenia na studiach podyplomowych Interakcje społeczne wynosi 4 tysiące złotych (2 tysiące za semestr). Istnieje możliwość płatności w wygodnych ratach.

Kontakt: Informacje dotyczące studiów

Sekretarz - mgr Anna Sobota tel. 89 524 63 98, email sekretariat-if@uwm.edu.pl

Kierownik - dr Piotr Wasyluk Tel. 607890233, e-mail: interakcje@uwm.edu.pl lub piotr.wasyluk@uwm.edu.pl

Zapewniamy bezpośredni kontakt i merytoryczną pomoc na każdym etapie studiów.

alt

Sukcesywnie prezentujemy wizytówki osób prowadzących zajęcia dydaktyczne:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl