• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Filozofia, studia I stopnia

INTERAKCJE SPOŁECZNE I KOOPERACJA

od roku akademickiego 2014/2015

 Jeśli...

‑ oczekujesz kwalifikacji niezbędnych do skutecznego konkurowania w gospodarce i społeczeństwie wiedzy,

‑ wiesz, że musisz być innowacyjny, kreatywny i elastyczny w zmieniających się warunkach społecznych i ekonomicznych,

‑ chcesz zdobyć tzw. metakompetencje, czyli uniwersalne wzorce myślenia i działania, stanowiące warunek efektywnej pracy zawodowej,

to Interakcje społeczne i kooperacja są Twoimi studiami.

Praca w sektorze kreatywnym wymaga postaw, umiejętności i kompetencji w zakresie:

‑ rozumienia ‑ logicznego, samodzielnego, krytycznego myślenia, wyszukiwania, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,

‑ komunikacji ‑ argumentacji, poruszania się w przestrzeni publicznej, współpracy, otwartości, współodpowiedzialności, zaufania,

‑ działania ‑ elastyczności, kreatywności, aktywności, zaangażowania, skuteczności, profesjonalizmu.

Specjalność Interakcje społeczne i kooperacja jest skierowana do maturzystów oraz studentów innych kierunków (nauk humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych).

Jeśli w przyszłości swoje miejsce na rynku pracy widzisz w nowoczesnych tzw. sektorach kreatywnych, czyli wszędzie tam, gdzie się wymaga samodzielnego myślenia, otwartości, elastyczności i wyobraźni, to są to Twoje studia.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Teorie innowacji, Warsztaty kreatywnego myślenia, Warsztaty kreatywnego pisania, Sztuka wystąpień publicznych, Myślenie i działanie projektowe, Techniki komunikacji interpersonalnej, Komunikacja międzykulturowa, Źródła i rozwiązywanie konfliktów, Teorie społeczeństwa obywatelskiego, Teorie władzy i rządzenia, Psychologia społeczna, Kultura popularna, Filozofia informacji.  

KARIERA I ZATRUDNIENIE

Nauka, media, think tanks, coaching, konsulting, doradztwo, biznes, wydawnictwa, instytucje kultury, oświata, administracja publiczna, public relations, marketing, zasoby ludzkie, organizacje pozarządowe, instytucje humanitarne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje międzynarodowe, polityka.

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl